Jump to Navigation
Portile Orasului

Anunț cu privire la ocuparea funcțiilor vacante în cadrul Preturii sectorului

A N U N Ţ
Pretura sectorului Botanica
(mun. Chişinău, str. Teilor,10)
anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante  în cadrul Preturii.
În conformitate cu „Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice prin concurs”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Pretura sectorului Botanica anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Serviciului arhitectură și construcții în cadrul Preturii. 
Termenul limită de depunere a dosarelor 30.09.2019 inclusiv.
Găsiți mai sus condițiile, formularul de participare și declarația de absență a antecedentelor penale.