Jump to Navigation
Portile Orasului

Cu privire la acțiunile cultural-artistice, sportive și de tineret prilejuite Decadei tineretului - 2016

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28.12.2016 „Cu privire la administrația publică locală”, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 279-XIV din 11.02.1999 „Cu privire la tineret”, cu modificările și completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 552 din 07.10.1996 „Cu privire la instituirea sărbătorii „Ziua Națională a Tineretului””, Hotărîrii Guvernului nr. 1552 din 04.12.2002 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare, Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 22/65 din 05.05.2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a preturilor de sector”, Programul de activitate al Secției Cultură, Tineret și Sport pentru anul 2016 și în scopul bunei organizări și desfășurări a acțiunilor cultural-artistice, sportive și de tineret prilejuite Decadei tineretului-2016, Pretorul sectorului Botanica a emis dispoziția nr. 174 din 31.10.2016 cu privire  la acțiunile cultural-artistice, sportive și de tineret prilejuite Decadei tineretului - 2016.
    Programul acțiunilor cultural-artistice, sportive și de tineret prilejuite Decadei tineretului-2016 îl puteți vedea în anexa de mai jos.