Jump to Navigation
Portile Orasului

Se anunță desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante/temporar vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul  concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante/temporar vacante în cadrul
Preturii sectorului Botanica
 
În urma examinării dosarelor candidaţilor şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Pretura sectorului Botanicaanunţă  desfăşurarea probei scrise (cu durata de 1,5 ore astronomice) în incinta Preturii, biroul 604, la data de 21.09.2018, ora 09:00.
 
Lista candidaţilor admişi la concurs pentru ocuparea funcţiei  publice  vacantă de specialist principal, Secția cultură, tineret și sport:
1.     Basamalercă Svetlana
2.     Panico Carolina
 
Lista candidaţilor admişi la concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă de specialist superior, Secția social-economică:
1.       Rotari Rodica