Jump to Navigation
Portile Orasului

Anunț cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante

A N U N Ţ 
cu privire la desfăşurarea interviului  în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei  publice vacante de specialist superior, Secţia administrație publică locală

    În baza evaluării probelor scrise ale candidaţilor la ocuparea funcţiei sus-menţionate  şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiilor publice  vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 , Pretura sectorului Botanica anunţă  desfăşurarea interviului la data de 16.01.2019 la ora 09.00, biroul 604 în incinta Preturii.
 
Lista candidaţilor admişi la interviu:
1.   Golubeva Elizaveta.