Jump to Navigation
Portile Orasului

Se anunță termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica

A N U N Ţ
       În conformitate cu „Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice prin concurs”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Pretura sectorului Botanica anunţă concurs pentru următoarele funcţii publice vacante în cadrul Preturii:

  • Specialist principal, Serviciu contabilitate;
  • Specialist principal, Secția asistență juridică;
  • Specialist superior, Secția social-economică;
  • Specialist superior, Secția administrație publică locală.

        Dosarul de concurs urmează a fi depus prin poștă sau e-mail. Termenul limită de depunere a dosarelor 25.08.2020 inclusiv. Găsiți anexate condițiile, formularul de participare și declarația de absență a antecedentelor penale.