Jump to Navigation
Portile Orasului

Servicii prestate

 1. Eliberarea certificatului cu privire la numărul de rând
 2. Eliberarea certificatelor de la locul de trai (pentru sectorul particular)
 3. Eliberarea certificatului despre componenţa familiei (pentru sectorul particular / pentru apostilă)
 4. Luarea la evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative.
 5. Eliberarea copiilor şi extraselor de arhivă.
 6. Instituirea tutelei şi curatelei asupra adulţilor
 7. Modificarea contului personal
 8. Aprobarea hotărârilor adunării generale (împuterniciţilor) a Cooperativelor de Construcţii a Locuinţelor<

Eliberarea certificatului cu privire la numărul de rând întru îmbunătățirea condițiilor locative

Serviciul / biroul
Serviciul juridic/bir.204

Adresa / telefonul
str. Teilor, 10 tel. (022) 76-89-22

Responsabil - Maria Lupaşcu

Termenul executării - 15 zile lucratoare

Tariful serviciului prestat - gratuit.

Documente necesare:

 1. Cererea.
 2. Buletinul de identitate (original și copie).
 3. Extras din fişa locuinţei (după caz).

Ziua şi orele de audienţă - luni, miercuri: 14.00 - 17.00

 

Eliberarea certificatelor de la locul de trai (pentru sectorul particular)

Secţia/biroul
Secţia locativ-comunală/bir. 614

Adresa / telefonul
str. Teilor, 10 tel. (022) 76-74-44

Responsabil - Vasile Moroi

Termenul executării - 15 zile lucratoare

Tariful serviciului prestat - gratuit.

Documente necesare:

 1. Cererea.
 2. Buletinul de identitate (original și copie).
 3. Cartea de imobil.
 4. Actele de identitate a tuturor membrilor familiei (original și copie).

Ziua şi orele de audienţă - luni: 14.00 - 17.00

 

Eliberarea certificatului despre componenţa familiei (pentru sectorul particular / pentru apostilă)

Secţia/biroul
Secţia locativ-comunală/bir. 614

Adresa/telefonul
str. Teilor, 10 tel. (022) 76-74-44

Responsabil - Vasile Moroi

Termenul executării - 15 zile lucratoare

Tariful serviciului prestat - gratuit.

Documente necesare/Organizaţiile care le eliberează:

 1. Cererea.
 2. Buletinul de identitate (original și copie).
 3. Cartea de imobil.
 4. Actele de identitate a tuturor membrilor familiei (original și copie).
 5. Certificat de căsătorie / divorț (original și copie).
 6. (pentru apostilă) se prezintă inclusiv, certificatul de componență a familiei eliberat de gestionarul fondului de locuință (original).

Ziua şi orele de audienţă - luni: 14.00 - 17.00

 

Luarea la evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative.

Secţia/biroul
Serviciul juridic/bir. 204

Adresa/telefonul
str. Teilor, 10 tel. 76-89-22

Responsabil
Maria Lupaşcu

Termenul executării - 30 zile lucratoare

Tariful serviciului prestat - gratuit

Documente necesare/Organizaţiile care le eliberează:

 1. Buletinul de identitate (original și copie).
 2. Extrasul din cartea de imobil sau extras din fișa locuinței / contract de subînchiriere a încăperii de locuit.
 3. Certificat de componența familiei.
 4. Informația de la ÎS „Cadastru” despre proprietățile înregistrate după solicitantul și membrii familiei.
 5. Documentele în original şi copie (adeverinţa de naştere, căsătorie, divorţ, deces).
 6. După caz și alte acte

Notă: cetăţenii care au dreptul de primire prioritară a încăperii de locuit, prezintă suplimentar documentele ce confirmă acest drept.

Ziua şi orele de audienţă - luni, miercuri :14.00 – 17.00

 

Eliberarea copiilor şi extraselor de arhivă

Secţia/biroul
Secţia generală, bir. 606

Adresa/telefonul
str. Teilor, 10 tel. 76-95-55

Responsabil -Efrosinia Lehova

Termenul executării - 15 zile lucratoare

Tariful serviciului prestat - gratuit

Documente necesare:

 1. Cererea.
 2. Buletinul de identitate.

Ziua şi orele de audienţă - luni, miercuri :14.00 – 17.00

 

Instituirea tutelei şi curatelei asupra adulţilor

Secţia/biroul
Consultant juridic/bir. 204

Adresa/telefonul
str. Teilor, 10 tel. (022) 76-89-22

Responsabil - Maria Lupaşcu

Termenul executării - 30 zile lucratoare

Tariful serviciului prestat - gratuit

Documente necesare/Organizaţiile care le eliberează:

A. Actele necesare pentru obţinerea tutelei:

 1. Cererea personală a tutorelui.
 2. Hotărârea instanţei de judecată despre declararea incapacității.
 3. Copia și originalul actelor de identitate pentru ambii (tutore, tutelat).
 4. Extras din fișa locuinței/extras din cartea de imobil.
 5. Caracteristica de la serviciu a tutorelui, în caz în care nu lucrează de la poliţistul de sector.
 6. Certificatul despre venit al tutorelui de la locul de muncă.
 7. Investigaţie medicala pentru tutore.
 8. Certificatul despre asigurarea cu pensie a tutelarului (după caz).
 9. Act de examinare a condiţiilor de trai, întocmit de către Direcţia Asistenţă Socială a sectorului sau Comisia Preturii.
 10. Certificat despre componența familiei.

B: Actele necesare pentru obţinerea curatelei (patronaj):

 1. Cererea personală a pretendenților la instituirea curatelei.
 2. Copia și originalele actelor de identitate a ambilor părţi.
 3. Extras din fișa locuinței/extras din cartea de imobil.
 4. Certificatul comisiei medicale în baza căruia este necesară instituirea curatelei.
 5. Actul de examinare a condiţiilor de trai, întocmit de Direcţia Asistenţă Socială a sectorului sau Comisia Preturii.
 6. Alte acte după caz.

Ziua şi orele de audienţă - luni, miercuri :14.00 – 17.00

 

Modificarea contului personal

Secţia/biroul
Serviciul juridic/ bir. 204

Adresa/telefonul
str. Teilor, 10 tel. 76-89-22

Responsabil - Maria Lupaşcu

Termenul executării - 30 zile lucrătoare

Tariful serviciului prestat - gratuit

Documente necesare/Organizaţiile care le eliberează:

 1. Cererea.
 2. Extrasul din tabelul nominal.
 3. Extrasul din fişa locuinţei.
 4. Alte acte care confirmă motivul modificării.
 5. Documentele în original şi copii (buletine de identitate, după caz, adeverinţe de naştere, căsătorie, divorţ, deces).
 6. Prezenţa membrilor majori ai familiei.

Ziua şi orele de audienţă - luni, miercuri :14.00 – 17.00

 

Aprobarea hotărârilor adunării generale (împuterniciţilor) a Cooperativelor de Construcţii a Locuinţelor

Secţia/biroul
Serviciul juridic/bir. 204

Adresa/telefonul
str. Teilor, 10 tel. 76-89-22

Responsabil - Maria Lupaşcu

Termenul executării
30 zile

Tariful serviciului prestat - gratuit

Documente necesare/Organizaţiile care le eliberează:

 1. Extrasul din hotărârea adunării generale (împuterniciţilor).
 2. Extrasul din tabelul nominal.
 3. Extrasul din fişa locuinţei.
 4. Actele de identitate a membrilor majori al familiei în original şi copii.
 5. Alte acte după caz.

Notă: Documentele se prezintă în original.

Ziua şi orele de audienţă - luni, miercuri :14.00 – 17.00