Aparatul Preturii - Pretura Botanica

Aparatul Preturii

Pretura sectorului Botanica

Nr. d/o

Denumirea secției, funcția deținută

Numele, prenumele

Nr. de birou

Telefon de serviciu

1.              

Pretor

Guba Diana

502

(022)767575

2.              

Vicepretor

Vitneanski Iurii

509

(022)567051

3.    

Vicepretor

Dombrovschii Alexandr

511

(022)762725

4.              

Secretarul Preturii

Diacon Ion

510

(022)768588

5.              

Serviciul contabilitate, contabil-șef

Beregoi Natalia

613

(022)768666

6.              

Secția asistență juridică, șef

Speian Iulia

412

(022)771570

7.              

Specialist principal, secretarul Comisiei administrative

Ursachi Nadejda

409

(022)764922

8.              

Specialist principal

Ceaica Adrian

411

(022)768455

9.       

Secția administrație publică locală,

șef

Mereșevschi Vladislav

506

(022)771614

10.      

Specialist principal

Iavița Nadejda

608

(022)767888

11. 

Specialist principal

Malancea Inga

(022)768433

12.     

Secția locativ-comunală, șef

Tabac Vlad

612

(022)778518

13.          

Specialist principal

Spînache Vitalie

609

(022)771533

14.          

Specialist principal

Siminel Diana

609

(022)769522

15.          

Specialist superior

Melnic Lilia

612

(022)766711

16.          

Secția urbanism și arhitectură, șef

Moldovanu Lilian

504

(022)769744

17.          

Specialist principal

Casap Iurie

505

(022)771444

18.          

Specialist principal Țîmbaliuc Victor 505 (022)769444

19.          

Secția cultură, tineret și sport, șef

Smîntînă Vadim

508

(022)769581

20.          

Secția social-economică, șef interimar

Ponomariova Evelina

610

(022)771433

21.          

Specialist principal

Rotari Rodica

610A

(022)771430

22.          

Specialist principal

Pocriciuc Sergiu

610A

 (022)771430

23.          

Serviciul audiență și secretariat

Tofan Elena

606

(022)769555

24.          

Anticamera

Panico Carolina

503

(022)767575

25.          

Specialist principal Chetrari Nicoleta

607

(022)768877

26.          

Secția agenți constatatori, șef interimar

Didenco Valentina

403A

060688311

27.

Specialist principal

Savin Roman 

403A 060688433

28.

Specialist principal

Mocate Gabriel

403

29.

Serviciul resurse umane, Specialist principal

Ionaș Natalia

601

(022)769944

30.

Serviciul administrativ, șef

Durnea Ion

603

(022)779533

ru ru en de fr it