Servicii prestate - Pretura Botanica

Servicii prestate

Servicii prestate

 1. Eliberarea certificatului cu privire la numărul de rând
 2. Eliberarea certificatelor de la locul de trai (pentru sectorul particular)
 3. Eliberarea certificatului despre componenţa familiei (pentru sectorul particular / pentru apostilă)
 4. Eliberarea copiilor şi extraselor de arhivă.
 5. Eliberarea duplicatului livretului Serviciului Civil. 

Eliberarea certificatului cu privire la numărul de rând întru îmbunătățirea condițiilor locative

Serviciul / biroul
Secția locativ-comunală/bir. 614

Adresa / telefonul
str. Teilor, 10 tel. 022767444

Responsabil - Vasile Moroi

Termenul executării - 15 zile lucratoare

Tariful serviciului prestat - gratuit.

Documente necesare:

 1. Cererea.
 2. Buletinul de identitate (original și copie).
 3. Extras din fişa locuinţei (după caz).

Ziua şi orele de audienţă - luni: 15.00 - 17.00

 

Eliberarea certificatelor de la locul de trai (pentru sectorul particular)

Secţia/biroul
Secţia locativ-comunală/bir. 614

Adresa / telefonul
str. Teilor, 10 tel. 02276-74-44

Responsabil - Vasile Moroi

Termenul executării - 15 zile lucratoare

Tariful serviciului prestat - gratuit.

Documente necesare:

 1. Cererea.
 2. Buletinul de identitate (original și copie).
 3. Extras din Registrul bunurilor imobile.
 4. Actele de identitate a tuturor membrilor familiei (original și copie).

Ziua şi orele de audienţă - luni: 15.00 - 17.00

 

Eliberarea certificatului despre componenţa familiei (pentru sectorul particular / pentru apostilă)

Secţia/biroul
Secţia locativ-comunală/bir. 614

Adresa/telefonul
str. Teilor, 10 tel. 022767444

Responsabil - Vasile Moroi

Termenul executării - 15 zile lucratoare

Tariful serviciului prestat - gratuit.

Documente necesare/Organizaţiile care le eliberează:

 1. Cererea.
 2. Buletinul de identitate (original și copie).
 3. Extras din Registrul bunurilor imobile.
 4. Actele de identitate a tuturor membrilor familiei (original și copie).
 5. Certificat de căsătorie / divorț (original și copie).
 6. (pentru apostilă) se prezintă inclusiv, certificatul de componență a familiei eliberat de gestionarul fondului de locuință (original).

Ziua şi orele de audienţă - luni: 15.00 - 17.00

 

Eliberarea copiilor şi extraselor de arhivă

Secţia/biroul
Serviciul audiență și secretariat, bir. 606

Adresa/telefonul
str. Teilor, 10 tel. 00769555

Responsabil - Gabriela Lesnic 

Termenul executării - 15 zile lucratoare

Tariful serviciului prestat - gratuit.

Documente necesare:

 1. Cererea.
 2. Buletinul de identitate.

Ziua şi orele de audienţă - luni:15.00 – 17.00

Eliberarea duplicatului livretului Serviciului Civil. 

Secția/biroul
Secția cultură, tineret și sport, bir. 508,
Adresa/telefonul
str. Teilor, 10 tel. 022769581
Responsabil - Vadim Smîntînă
Termenul executării - 15 zile
Documente necesare:
1. Cererea;
2. Buletinul de Identitate (în original și copie);
3. Extras din Monitorul Oficial (anunț cu privire la pierderea Livretului Serviciului Civil, cu indicarea seriei și numărului);
4. 2 fotografii 3 x 4 cm.  
Ziua şi orele de audienţă - luni: 15.00 - 17.00
ru ru en de fr it