Servicii prestate - Pretura Botanica

Servicii prestate

Servicii prestate

 1. Eliberarea certificatului cu privire la numărul de rând
 2. Eliberarea certificatelor de la locul de trai (pentru sectorul particular)
 3. Eliberarea certificatului despre componenţa familiei (pentru sectorul particular / pentru apostilă)
 4. Eliberarea copiilor şi extraselor de arhivă.
 5. Modificarea contului personal
 6. Aprobarea hotărârilor adunării generale (împuterniciţilor) a Cooperativelor de Construcţii a Locuinţelor<

Eliberarea certificatului cu privire la numărul de rând întru îmbunătățirea condițiilor locative

Serviciul / biroul
Secția locativ-comunală/bir.614

Adresa / telefonul
str. Teilor, 10 tel. (022) 76-74-44

Responsabil - Vaile Moroi

Termenul executării - 15 zile lucratoare

Tariful serviciului prestat - gratuit.

Documente necesare:

 1. Cererea.
 2. Buletinul de identitate (original și copie).
 3. Extras din fişa locuinţei (după caz).

Ziua şi orele de audienţă - luni: 15.00 - 17.00

 

Eliberarea certificatelor de la locul de trai (pentru sectorul particular)

Secţia/biroul
Secţia locativ-comunală/bir. 614

Adresa / telefonul
str. Teilor, 10 tel. (022) 76-74-44

Responsabil - Vasile Moroi

Termenul executării - 15 zile lucratoare

Tariful serviciului prestat - gratuit.

Documente necesare:

 1. Cererea.
 2. Buletinul de identitate (original și copie).
 3. Cartea de imobil.
 4. Actele de identitate a tuturor membrilor familiei (original și copie).

Ziua şi orele de audienţă - luni: 15.00 - 17.00

 

Eliberarea certificatului despre componenţa familiei (pentru sectorul particular / pentru apostilă)

Secţia/biroul
Secţia locativ-comunală/bir. 614

Adresa/telefonul
str. Teilor, 10 tel. (022) 76-74-44

Responsabil - Vasile Moroi

Termenul executării - 15 zile lucratoare

Tariful serviciului prestat - gratuit.

Documente necesare/Organizaţiile care le eliberează:

 1. Cererea.
 2. Buletinul de identitate (original și copie).
 3. Cartea de imobil.
 4. Actele de identitate a tuturor membrilor familiei (original și copie).
 5. Certificat de căsătorie / divorț (original și copie).
 6. (pentru apostilă) se prezintă inclusiv, certificatul de componență a familiei eliberat de gestionarul fondului de locuință (original).

Ziua şi orele de audienţă - luni: 15.00 - 17.00

 

Eliberarea copiilor şi extraselor de arhivă

Secţia/biroul
Secţia audiență și secretariat, bir. 606

Adresa/telefonul
str. Teilor, 10 tel. 76-95-55

Responsabil - Ana Morari

Termenul executării - 15 zile lucratoare

Tariful serviciului prestat - gratuit

Documente necesare:

 1. Cererea.
 2. Buletinul de identitate.

Ziua şi orele de audienţă - luni:15.00 – 17.00

 

Modificarea contului personal

Secţia/biroul
Secția locativ-comunală/ bir. 614

Adresa/telefonul
str. Teilor, 10 tel. (022) 76-74-44

Responsabil - Vasile Moroi

Termenul executării - 30 zile lucrătoare

Tariful serviciului prestat - gratuit

Documente necesare/Organizaţiile care le eliberează:

 1. Cererea.
 2. Extrasul din tabelul nominal.
 3. Extrasul din fişa locuinţei.
 4. Alte acte care confirmă motivul modificării.
 5. Documentele în original şi copii (buletine de identitate, după caz, adeverinţe de naştere, căsătorie, divorţ, deces).
 6. Prezenţa membrilor majori ai familiei.

Ziua şi orele de audienţă - luni:15.00 – 17.00

 

Aprobarea hotărârilor adunării generale (împuterniciţilor) a Cooperativelor de Construcţii a Locuinţelor

Secţia/biroul
Secția locativ-comunală/bir. 614

Adresa/telefonul
str. Teilor, 10 tel. (022) 76-74-44

Responsabil - Vasile Moroi

Termenul executării
30 zile

Tariful serviciului prestat - gratuit

Documente necesare/Organizaţiile care le eliberează:

 1. Extrasul din hotărârea adunării generale (împuterniciţilor).
 2. Extrasul din tabelul nominal.
 3. Extrasul din fişa locuinţei.
 4. Actele de identitate a membrilor majori al familiei în original şi copii.
 5. Alte acte după caz.

Notă: Documentele se prezintă în original.

Ziua şi orele de audienţă - luni:15.00 – 17.00